česky english


Komorní skladby

Podzimní rapsodie (2019-20) pro klarinet a klavír

Mariánské modlitby (2019-) pro zpěv a varhany

Variace na lidovou píseň Ach, synku, synku (2018-20) pro klarinet a klavír

Pod Jestřábí horou (2018-19) pro klarinet, housle a klavír

Dobrú noc, má milá (2017) pro housle a klavír

Tři obrazy (2016) pro housle a klavír

Odae (2012) pro pět baterií bicích nástrojů

Partita (2011) pro hoboj a cembalo

Elegie (2010-11) pro smyčcové kvarteto

Trakllieder (2008-9) pro vysoký hlas a čtyři hráče na verše Georga Trakla

Clamor ad adventum (2008) pro mezzosoprán a varhany na texty žalmů

Šest miniatur pro anglický roh a harfu (2007-8)

Dechový kvintet (2006-7)

Vigilie (2006) pro mezzosoprán, violoncello a klavír na text básně Antonína Brouska

Žesťový kvintet na chorální antifonu Ecce quam bonum (2005)

Smyčcový kvartet (2005)

Sonáta pro flétnu a klavír (2004-5)

Písně na Blakea (2003-4) - album písní pro tenor a klavír na texty básní Williama Blakea

Variace pro violoncello a klavír (2004)

Trio pro hoboj, klarinet a fagot (2003-4)

Rondo drammatico (2003) pro basklarinet a klavír

Pět písniček na texty Emanuela Frynty (2003) pro soprán a klavír na texty ze sbírky Písničky bez muziky

 

© Jan Fila 2009 - 2022
?